Koronatiltak

NORSK

Hygienetiltak som gjelder for tatoveringsbransjen er fra før av veldig strenge, og vi følger selvsagt alle smittevernsråd fra FHI. Her er litt informasjon som vi ber alle kunder om å lese igjennom før de kommer til timen sin. 
 
Hvis du er syk, hold deg hjemme. Dette sier seg selv, men vi sier det uansett! Avtaler skal avbestilles umiddelbart dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon eller hvis du har blitt satt i karantene/isolasjon! Det er veldig viktig for både oss og andre kunder at du ikke kommer til timen din hvis du er syk, slik at du unngår å smitte andre med covid eller vanlig forkjølelse.

Det er dessverre ikke mulig å ha med seg noen når du skal tatovere deg hos oss nå.

Vask hendene grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du ankommer studio. 
Vi har berøringsfrie vasker hos oss, og håndsprit tilgjengelig.

Hold avstand til andre så godt det lar seg gjøre.

Munnbind
Det er ikke lenger påbudt å bruke munnbind, men vi ønsker at alle har med seg munnbind til timen sin, tilfelle det blir behov! Snakk med din artist før timen din hvis du har spørsmål!

Dersom man blir dårlig
Både kunder og ansatte må forlate tattoo studio umiddelbart dersom de utvikler symptomer på akutt luftveisinfeksjon.
 
Checklist
-Vaske hender ofte.
-Hold avstand.
-Host/nys i albue hvis du må.
-Avlys timen din hvis du føler deg syk.

Har du spørsmål så ikke nøl med å spørre oss! 
Vi gleder oss til å se dere alle snart og lage mange fine tatoveringer!  

Reglene kan endre seg raskt, så hold deg opp oppdatert! Les mer om dagens smittevernråd fra FHI på deres nettside:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/smittevernrad-for-befolkningen/ 

ENGLISH

 

Hygiene measures that apply to the tattoo industry are already very strict, and we of course follow all infection control advice from FHI. Here is some information that we ask all customers to read through before coming to their appointment.   

 

If you´re feeling sick, stay at home. This goes without saying, but we say it anyway! Appointments must be canceled immediately if you have symptoms of a respiratory infection or if you have been quarantined/isolated! It is very important for both us and other customers that you do not come to your appointment if you are ill, so that you avoid infecting others with covid or common flu/cold.

 

Unfortunately, you can´t bring anyone with you to your appointment.

 

Wash your hands thoroughly with soap and warm water, especially when you arrive at the studio. Our sinks are touch free, and Antibac is available. Try your best to keep some distance to others. 

 

Mask

It is no longer mandatory to wear a face mask, but we want everyone to bring one to their appointment, just in case your artist prefers that you both wear one! Talk to your artist before your appointment if you have any questions!  

 

Anyone who starts to feel sick during an appointment must leave the tattoo studio immediately and reschedule for another day.

 

Checklist 

-Wash hands often. 

-Keep a distance. 

-Cough/sneeze in the elbow if you must. 

-Cancel your appointment if you feel sick.  

 

If you have any questions, do not hesitate to ask us! We look forward to seeing you all soon and making many beautiful tattoos! 

 

The rules can change quickly, so stay tuned! Read more about today's infection control advice from FHI on their website: 

 

https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/infection-control-advice-for-the-population/  

94243629_222042899222766_320390980454003